زبان
 • info@crida.gov.af
 • سرک اول انصاری، کابل
 • +93 744 44 93 01
زبان

بلاگ اداره انکشاف زون پایتخت

سرک های سنگفرش

 • ۲۹ عقرب ۱۳۹۹
 • انجنیر رامین میرزاده و انجنیر محمد ادریس

شبکه سرک یک بخش عمدۀ ترانسپورت زمینی میباشد که قریه جات، ولسوالی ها، شهرها و حتی کشور ها را بهم وصل می سازد. سرک های سنگفرش نوع ابتدایی شبکه سرک بشمار میرود که حدود یک هزار سال قبل در بخش های مختلف دنیا رایج بوده و تا هنوز انواع مختلف این گونه سرک ها به اشکال (تقلیدی و طبیعی) در شهر ها و قریه جات، ساخته میشود.

سنگ یکی از انواع مواد ساختمانی به حساب می آید که در شکل و اندازه های مختلف قابل دسترس است و برای هموارکاری جاده، کوچه ها، و ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از سنگ ها برای ساخت کوچه ها مفکوره جدید نیست بلکه امپراطوری روم قدیم در سال های 238 قبل از میلاد سرک را به نام (Clivus Publicus) با استفاده از سنگ تجربه نموده اند.

 ساخت و ساز سرک های سنگفرش و مسیر های سنگفرش پیاده رو ها در افغانستان همچنان  100 سال پیشینه دارد و افغانستان دارای مقادیر زیادی از سنگ های با کیفیت میباشد که در سکتور ساخت و ساز از آنها استفاده نشده است نوع و کیفیت سنگ موجود در افغانستان دارای ویژگی های متمایز از نظر قدرت و کیفیت است که به شدت در صنایع ساخت و ساز در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به مزایای سرک های سنگفرش، اداره انکشاف زون پایتخت ابتکار احداث سرک های سنگفرش درجه سوم را بدست گرفته است که نخستین مجموعه از پروژه های آن قبلاً در تایمنی، قلعچه، پکتیاکوت، دشت برچی، واصل آباد، و ساحات مختلق محدوده زون پایتخت، تکمیل گردیده است.  پروژه های احداث سرک های سنگ فرش توسط مردم محل بعنوان پروژۀ اشتغال زا، مورد استقبال و حمایت قرار گرفته است. بمنظور ترویج بیشتر نوع و بروز سازی سرک های سنگفرش، اداره انکشاف زون پایتخت مصمم است تا این سرک ها را در سایر مراکز شهری و ولایات مربوط محدوده زون پایتخت توسعه بخشد.

اهداف پروژه سرک های سنگفرش ذیلاً شرح شده است:

 • معرفی مواد متنوع از سنگ های طبیعی برای سنگفرش سرک ها که به شکل محلی قابل دسترس می باشند؛
 • معرفی یک میکانیزم کارگر محور، برای احداث سرک ها، پیاده رو ها و چهارراهی ها بمنظور اشتغالزایی؛
 • معرفی جاده های سازگار با محیط زیست، میدان های عمومی و پیاده رو ها با داشتن زیبایی طبیعی؛
 • افزایش زیبایی های طبیعی و ارگانیک ساحات بیرونی از طریق مدل های هنری و شکل دیزاین سرک و سطوح پیاده رو ها؛
 • تحکیم مشارکت فعال مردم برای احداث سرک های سنگفرش بعنوان پروژه های اشتغالزا؛
 • کاهش مصرف ساخت جاده با استفاده از مواد طبیعی و داخلی.
 • رشد اقتصاد داخلی و حمایت از سکتور خصوصی داخلی. 

stone3.jpg

با توجه به مهیا بودن معادن سنگ های غول پیکر و موجودیت زمینه وسیع کار، از سال 1396 بدینسود اداره انکشاف زون پایتخت، برنامه احداث سرک های سنگفرش را آغاز نموده است برعلاوه، انکشاف پروژه های سرک های سنگی مثال بارزی ایجاد فرصت های شغلی برای ساکنان محل میباشد که اداره انکشاف زون پایتخت افتخار این ابتکار را در افغانستان دارد.