زبان
 • info@crida.gov.af
 • سرک اول انصاری، کابل
 • +93 744 44 93 01
زبان

بلاگ اداره انکشاف زون پایتخت

سرک های سنگفرش

 • ۲۲ حمل ۱۳۹۸
 • انجنیر رامین میرزاده و انجنیر محمد ادریس

شبکه سرک یک بخش عمدۀ ترانسپورت زمینی میباشد که قریه جات، ولسوالی ها، سرک ها و حتی کشور ها را بهم وصل می سازد. سرک های سنگی نوع ابتدایی شبکه سرک بشمار میرود که حدود یکهزار سال قبل در بخش های مختلف دنیا رایج بوده و تا هنوز انواع مختلف این گونه سرک های به اشکال (تقلیدی و طبیعی) در شهر ها و قریه جات، ساخته میشوند.

سنگ یکی از انواع مواد ساختمانی به حساب می آید که در شکل و اندازه های مختلف قابل دستر است و برای هموارکاری جاده، کوچه ها، و ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرند. استفاده از سنگ ها برای هموار کاری کوچه ها یک مفکوره جدید نیست. امپراطوری روم قدیم در سال های 238 قبل از میلاد سرک را به نام (Clivus Publicus) تجربه نموده اند.    

 ساخت سرک های سنگی و مسیر های سنگفرش پیاده رو ها همچنان در طول تاریخ حدود 100 سال قبل در افغانستان، پیشینه دارد.

افغانستان دارای مقادیر زیادی از سنگ های با کیفیت میباشد که در سکتور ساخت و ساز از آنها استفاده نشده است. نوع و کیفیت سنگ موجود در افغانستان دارای ویژگی های متمایز از نظر قدرت و کیفیت است که به شدت در صنایع ساخت و ساز در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

 

با توجه به مزایای سرک های سنگی، اداره انکشاف زون پایتخت ابتکار احداث سرک های سنگی درجه سوم را بدست گرفته است که نخستین مجموعه از پروژه های آزمایشی آن قبلاً در تایمنی و قلعچه شهر کابل، تکمیل گردیده است. پروژه متذکره توسط مردم محلات یادشده بعنوان یک پروژۀ اشتغال زا، مورد تقدیر و حمایت، قرار گرفته است. بمنظور ترویج بیشتر نوع و تکنالوژی احداث سرک های سنگی، اداره انکشاف زون پایتخت مصمم است تا این سرک ها را در سایر مراکز شهری در محدوده زون پایتخت، توسعه بخشیده شود.

اهداف پروژه سرک های سنگی ذیلاً شرح شده است:

 • معرفی مواد متنوع از سنگ های طبیعی برای سنگفرش سرک ها که به شکل محلی قابل دتسرس می باشند؛
 • معرفی یک میکانیزم کارگر محور، برای احداث سرک ها، پیاده رو ها و چهارراهی ها بمنظور فراهم سازی گسترده زمینه های کاری؛
 • معرفی جاده های سازگار با محیط زیست، میدان های عمومی و پیاده رو ها با داشتن زیبایی طبیعی؛
 • افزایش زیبایی های طبیعی و ارگانیک ساحات بیرونی از طریق مدل های هنری و شکل دیزاین سرک و سطوح پیاده رو ها؛
 • تحکیم مشارکت فعال و فزیکی مردم برای احداث سرک های سنگی بعنوان پروژه های به اشتغال زا؛
 • کاهش مصرف ساخت جاده با استفاده از مواد طبیعی و داخلی.
 • رشد اقتصاد داخلی و حمایت از سکتور خصوصی داخلی. 

stone3.jpg

.با توجه به مهیا بودن معادن سنگ های غول پیکر و موجودیت زمینه وسیع کار، از سال 1396 بدینسود اداره انکشاف زون پایتخت، برنامه احداث سرک های سنگی را آغاز نموده است. برعلاوه، انکشاف پروژه های سرک های سنگی مثال بارزی ایجاد فرصت های شغلی برای ساکنان محل میباشد که اداره انکشاف زون پایتخت افتخار این ابتکار را در افغانستان، بدست گرفته است

 

نویسنده: انجنیر محمد ادریس صدیقی و انجنیر رامین میرزاده