زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

تماس با ما

شما می توانید در هر زمان با معلومات که در زیر ارائه شده با ما تماس بگیرید:

  • دفتر اصلی: سرک اول انصاری کابل – افغانستان
  • دفتر ساحوی: شمال دهسبز، جوار پروژه 26 دلو، ولسوالی دهسبز، کابل – افغانستان
  • ایمیل آدرس: info@crida.gov.af
  • شماره تماس: +93 744 44 93 01

روزهای کاری :  شنبه الی پنجشنبه

اوقات کاری:    8:30 ق.ظ الی 3:30 ب.ظ

اوقات کاری در پنجشنبه:    8:30 ق.ظ الی 1:30 ب.ظ

با ما در تماس باشید!