زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


بازدید مشاورین اداره انکشاف زون پایتخت از پروژه های تحت کار ولایت کاپیسا
  • ۲۰ قوس ۱۳۹۸
  • AM ۱۱:۵۴
  • کابل

انجنیر محمد ابراهیم مشاور امور اجتماعی و محترم محمد آصف کریمی مشاور امور مالی اداره انکشاف زون پایتخت به منظور بازدید و ارزیابی پروژه های عام المنفعه و تحت کار در ولایت کاپیسا به این ولایت سفرکردند.


در این دیدار مشاورین اداره انکشاف زون پایتخت با والی ولایت کاپیسا، رئیس شورای ولایتی و قومندان امنیه این ولایت در مورد پیشرفت و ادامه کار و مشکلات محیطی مردم بحث و گفتگو کردند.


هیئت رهبری ولایت کاپیسا ضمن از کارکرد و تطبیق پروژه های عمرانی اداره انکشاف زون پایتخت دراین ولایت افزودند تا این اداره در قسمت بازسازی و اعمار همکاری بیشتر نمایند.


انجنیر محمد ابراهیم و داکتر محمد آصف کریمی مشاورین اداره انکشاف زون پایتخت ضمن سپاسگزاری از حمایت و قدردانی از هیئت رهبری این ولایت افزودند که در راستای حل مشکلات و فراهم آوری امکانات در حد امکان همکاری و تلاش جدی مینمائیم.