زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


آغاز کمپاین نهال شانی در ولسوالی سروبی
  • ۲۱ حوت ۱۳۹۸
  • AM ۱۱:۰۲
  • کابل

اداره انکشاف زون پایتخت همزمان با آغاز کمپاین ملی نهال شانی سال ۱۳۹۹ برنامه نهال شانی را از ولسوالی سروبی ولایت کابل آغاز کرد. انجنیر محمد ابراهیم، مشاوره اداره انکشاف زون پایتخت، در مراسم که به همین مناسبت در متوسطه مرکزی این ولسوالی برگذار گردیده بود، گفت که در مرحله اول این کمپاین۱۰۰۰ اصله نهال غیر مثمر در نقاط مختلف ولسوالی سروبی غرس شده و ۸۰۰۰ اصله نهال دیگر هم شامل این برنامه است که در آینده به اهالی منطقه سپرده خواهد شد.    

وی با روشنی انداختن روی اهمیت و تاثیرات مثبت درختها بالای محیط زیست گفت که تنها غرس نهال کافی نبوده و از مردم محل خواستار حفظ، نگهداری، و مراقبت نهال های غرس شده گردیده و بر سرسبزی محیط زیست تاکید نموند.

در این مراسم تعدادی از بزرگان و متنفذین ولسوالی سروبی ضمن استقبال و قدردانی از تلاش های همه جانبه اداره زون پایتخت، تعهد سپردند تا در نگهداری و مراقبت از نهال های غرس شده سعی و تلاش بی دریغی را انجام دهند.