زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


اداره انکشاف زون پایتخت ۲۲۰۰ اصله نهال را به پوهنتون الیبرونی کمک کرد
  • ۲۶ حوت ۱۳۹۸
  • AM ۰۹:۳۵
  • کابل

اداره انکشاف زون پایتخت تحت برنامه نهال شانی سال ۱۳۹۹ که به اساس حکم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به تاریخ ۲۰ ماه حوت آغازه شده ۲۲۰۰ اصله نهال غیر مثمر را به پوهنتون البیرونی ولایت کاپیسا کمک کرد.

انجنیر محمد ابراهیم، مشاوره اداره انکشاف زون پایتخت، در مراسم که به همین مناسبت با حضور رهبری پوهنتون و اعضای شورای ولایتی کاپیسا در مقر این پوهنتون برگذار گردیده بود گفت که اداره انکشاف زون پایتخت در کنار فعالیت های انکشافی در تلاش ایجاد محیط پاک و سرسبز برای باشنده‌گان این زون است و به همین منظور کمپاین نهال شانی را آغاز کرده است.  

اعضای هیئت رهبری پوهنتون الیبرونی با اظهار قدردانی از فعالیت های همه جانبه اداره انکشاف زون پایتخت روی اهمیت درختان در ایجاد محیط سالم و تولید اکسجن مورد نیاز انسانها روشنی انداخته خاطرنشان ساختند که با غرس و نگهداری نهال های کمک شده از طرف اداره انکشاف زون پایتخت صحن پوهنتون بیشتر از پیش سرسبز خواهد شد.