زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


ملاقات با نمایندگان و بزرگان شهرک صلح ناحیه هفدهم شهر کابل
  • ۰۵ عقرب ۱۳۹۹
  • AM ۰۸:۱۷
  • کابل

نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت با حضورداشت سلطان احمد عزیزی معاون تخنیکی اداره با نمایندگان و بزرگان شهرک صلح ناحیه هفدهم شهر کابل بمنظور عرضه خدمات انکشافی ملاقات نمود.

نشستی که در تالار جلسات اداره تدویر یافت در آن مردم محل از عدم موجودیت سرک های پخته در ساحه یاد شده شکایات شان را بیان داشته افزودند؛ که چندین بار ادارات سکتور شهری سروی های متعدد را در ساحه انجام داده اند اما هیچ نوع کار برای احداث سرک های پخته در ساحه صورت نگرفته است.

رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت بعد از استماع شکایات اهالی ساحه متذکره به معاون تخنیکی اداره هدایت داد تا برای رفع مشکلات موجود ساحه در هماهنگی با ادارات سکتور شهری توجه جدی نماید و در صورتیکه احداث سرک ها در پلان ادارات سکتور شهری شامل نباشد با در نظرداشت اولویت بندی بودجه اجراات مقتضی نمایند.