زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


سکتور خصوصی وسیله با ارزش در رشد اقتصاد کشور
  • ۱۲ عقرب ۱۳۹۹
  • AM ۰۹:۴۳
  • کابل

نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت با تمام شرکت های قراردادی که پروژه های عمرانی این اداره را تطبیق مینمایند بمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر و استماع مشکلات آنها دیدار و گفتگو نمود.

در این نشست که معاونین و تیم تخنیکی اداره انکشاف زون پایتخت نیز حضور داشتند روی موضوعات مختلف کاری شرکت های قراردادی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و برای شناسایی مشکلات و چگونگی حل آنها هدایات لازم داده شد.

این در حالیست که اداره انکشاف زون پایتخت حمایت از سرمایه گذاری را وظیفه اساسی خود دانسته در تسهیل امور برای شرکت های قراردادی از هیچ نوع سعی و تلاش فروگذار نخواهد کرد اما در مقابل رسالت و تعهد به کار و وطن را بدون با در نظرداشت کدام نوع مصلحت از تک تک شان خواهان میباشد.