زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


نشست آنلاین رهبری اداره انکشاف زون پایتخت با قنسل اقتصادی و تجارتی سفارت چین
  • ۲۷ عقرب ۱۳۹۹
  • AM ۰۸:۴۶
  • کابل

اعضای رهبری اداره انکشاف زون پایتخت از طریق ودیو کنفرانس با قنسل اقتصادی و تجارتی سفارت چین در کابل نشست آنلاین برگذار کردند. در این نشست عبدالله عزیز، معاون مالی اداره انکشاف زون پایتخت، با سپاسگزاری از حمایت دایمی کشور خلق چین از افغانستان روی فرصت‌های همکاری‌های آینده میان اداره انکشاف زون پایتخت و سفارت چین در کابل روشنی انداختند. ایشان در سخنان شان در مورد تقعیب دو جلسه قبلی از سفارت چین خواستار تمویل پروژه‎‌‌های انکشافی در زون پایتخت بشمول احداث سرک‌های اتصالی و اعمار یک مرکز مدنی د شهر کابل گردید.

وانگ هانگکوان، قنسل اقتصادی و تجارتی سفارت چین مقیم کابل، با تاکید بر روابط دو جنابه از رهبری اداره انکشاف زون پایتخت تقاضا نمودند که درخواست‌‌های خویش در رابطه با تمویل پروژه‌های مذکور را از طریق چینل‌‌‌های رسمی در وزارت مالیه و وزارت خارجه کشور با سفارت چین شریک سازند. ایشان همچنان وعده سپردند که بعد از حل چالش‌‌ها و محدودیت‌‌های بوجود آمده بخاطر شیوع ویروس کرونا برای کارمندان اداره انکشاف زون پایتخت در کشور چین زمینه آموزش مهیا خواهند کرد.

در اخیر جانبین توافق کردند که برای تعقیب موضوعات بحث شده در نشست در هماهنگی کامل تلاش خواهند کرد.