زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


پارک صنایع کوچک و فارم مرغداری شهر جدید کابل
  • ۰۹ قوس ۱۳۹۹
  • AM ۰۳:۱۶
  • کابل

نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت از ساحات اختصاص داده شده برای ساخت پارک صنایع کوچک و فارم مرغداری در شهر جدید کابل بازدید بعمل آوردند.

در این سفر که ایشان را تیم های تخنیکی اداره همراهی میکرد روی چگونگی آغاز کار و فعال سازی پارک صنایع کوچک و همچنان فارم مرغداری در شهر جدید کابل با در نظرداشت ساحات در نظر گرفته شده موارد مختلف مورد غور قرار گرفت.

قرار است با شروع کار این فارم درکنار زمینه اشتغال برای تعدادی از هموطنان، تولیدت داخلی نیز تقویه و خود بسندگی ها بوجود آید.