زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


پروژه های انکشافی اداره انکشاف زون پایتخت در ولایات پروان و کاپیسا
  • ۰۹ قوس ۱۳۹۹
  • AM ۰۳:۲۷
  • کابل

نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت، پروژه های انکشافی این اداره را در ولایات پروان و کاپیسا مورد ارزیابی و بازدید قرار داده، چالش های موجود در امر تطبیق بعضی از پروژه ها را در حضور داشت مسئولین ادارات محلی این ولایت ها حل نمودند. 

آقای شینواری حین سفر به ولایات یاد شده ضمن اینکه با محترم عبداللطیف مراد والی ولایت کاپیسا و محترم دگر جنرال فضل الدین عیار والی ولایت پروان دیدار های جداگانه داشتند؛ جریان کار سرکهای سنگ فرش در کمپلکس اداری و پارک ملی صیاد ولایت کاپیسا و همچنان جریان کار سرک های سنگفرش پارچه ششم شهر چاریکار ولایت پروان را از نزدیک مورد ارزیابی و بازدید قرار داده بمنظور تسریع روند و تطبیق بموقع پروژه ها مطابق به مواد قرارداد هدایات لازم دادند.

این در حالیست که اداره انکشاف زون پایتخت عملاً تطبیق سرک های سنگ فرش به طول ۵.۴۴ کیلومتر و عرض متفاوت از ۱۵ الی ۳۰ متر را در کمپلکس اداری ولایت کاپیسا و همچنان حدود ۱ کیلومتر را در پارک ملی صیاد این ولایت روی دست دارد و به طول ۴.۳۸ کیلومتر و عرض ۴ الی ۶ متر سرک های سنگ فرش را در پارچه ششم شهر چاریکار نیز در دست اجرا قرار داده است.

گفتنی است که پروژه احداث سرک کانکریتی ساحه مراد خواجه ولایت کاپیسا از دوماه قبل بدینسو نیز جریان دارد  و قرار است طی ماه های اینده تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.