زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


ملاقات با نمایندگان و بزرگان مردم
  • ۱۱ قوس ۱۳۹۹
  • AM ۰۱:۲۶
  • کابل

نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت با نمایندگان و بزرگان ساحات یکه توت ناحیه نهم و شهرک احمد شاه بابا مینه ناحیه دوازدهم شهر کابل ملاقات نمود.

نشستی که به منظور استماع پیشنهادات و مشکلات نمایندگان و بزرگان ساحات یاد شده غرض تنظیم فعالیت های انکشافی مبتنی بر خواسته های مردم در دفتر کار رئیس عمومی اداره تدویر یافت در آن اهالی نجیب ساحه یکه توت ضمن قدردانی از احداث سرک سنگ فرش و ساخت کانال اجمیر در آن ساحه خواستار سنگ فرش نمودن کوچه های فرعی ساحه متذکره گردیدند.

همچنان بزرگان شهرک احمد شاه بابا مینه ناحیه دوازدهم شهر کابل نیز خواهان پخته کاری سرک های مواصلاتی آن ساحه گردیده مشکلات موجود مواصلاتی را بازگو کردند.

رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت بعد از استماع شکایات اهالی ساحات متذکره به تیم تخنیکی اداره هدایت نمود تا ساحه را از نزدیک مورد ارزیابی و سروی قرار داده در هماهنگی با ادارات سکتور شهری در زمینه رفع مشکلات و چالش های فعلی ساکنان ساحات یاد شده تدابیر و اقدامات لازم را روی دست گیرند.