زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


بازدید از ساحه سرک اتصالی ناحیه ۱۱ و ۱۷
  • ۱۳ قوس ۱۳۹۹
  • AM ۰۲:۲۸
  • کابل

نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت در حالیکه معاون مالی و اداری و تیم تخنیکی اداره ایشان را همراهی میکردند ساحات مختلف سرک اتصالی نواحی ۱۱ و ۱۷ را مورد ارزیابی و بازدید قرار داده برای تطبیق بهتر و ساخت و ساز سرک یاد شده روی موارد مختلف تخنیکی بحث و تبادل نظر نمودند و به تیم طرح و دیزاین هدایات لازم دادند.

این در حالیست که قرارداد بخش دوم پروژه احداث سرک مواصلاتی ناحیه ۱۱ و ۱۷ به طول ۳.۹ کیلومتر مربوط این اداره به تاریخ ۱۱ قوس ۱۳۹۹ از سوی کمیسیون محترم تدارکات ملی منظور گردید که در آینده نزدیک کار عملی آن در ساحه افتتاح و آغاز خواهد شد.

گفتنی است که حاجی عبدالروف شپون نماینده مردم در پارلمان نیز در این بازدید حضور داشتند چون ایشان از توسعه دهنده گان شهرک منشی میر غلام میباشند غرض فراهم آوری تسهیلات لازم حمایت همه جانبه شان را با رهبری اداره اعلام نمودند.