زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان


دیدار و ملاقات با نمایندگان محترم ولسوالی های بگرامی و سروبی ولایت کابل
  • ۱۸ قوس ۱۳۹۹
  • AM ۰۹:۱۰
  • کابل

نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت با نمایندگان محترم ولسوالی های بگرامی و سروبی ولایت کابل غرض شنیدن مشکلات شان برخاسته از عدم انکشاف در ولسوالی های یاد شده ملاقات نمود.

نمایندگان مردم از ولسوالی بگرامی خواستار احداث سرک حلقوی از مسیر شیوکی به ساحه کمری و بگرامی گردیده روی مشکلات نبود سرک های بدیل مواصلاتی و ازدحام ترافیکی روشنایی انداخته از رهبری اداره خواستار توجه لازم بر احداث این سرک شدند.

 همزمان با این نمایندگان مردم از نبود شفاخانه معیاری که جوابگو به خدمات صحی با در نظرداشت نفوس ساحه باشد، نبود سیستم توزیع آب آشامیدنی و تعمیر معیاری با صنوف درسی بیشتر برای مکاتب در ولسوالی نیز شکایات شان را اظهار نمودند.

نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره بعد از استماع خواسته های مردم ضمن اینکه از مردم خواست تا در هماهنگی با وزارت های معارف و صحت عامه بابت ساخت ساختمان های مکتب و شفاخانه عرایض شان را از طریق آنها به این اداره بسپارند؛ هماهنگی کامل با ادارت مربوطه را اصل مهم دانست و از شامل پلان بودن احداث سرک اتصالی مسیر شیوکی الی بگرامی و مکتب در آنولسوالی به مردم خبرداد.

متعاقباً با مردم شریف ولسوالی سروبی نیز ملاقات نموده ضمن اینکه خواسته های مردم را در عرصه های مختلف انکشافی از قبیل نبود سرک، تعمیر مناسب برای شفاخانه و مکتب، نبود برق و  پارک های تفریحی و غیره موارد با حوصله مندی کامل استماع نمود از شامل پلان بودن ساخت پارک تفریحی در مساحت حدود ۵۰۰ جریب زمین که از جمله بزرگترین پارک تفریحی در افغانستان خواهد بود و همچنان ساخت انار باغ در مساحت حدود ۱۰۰۰ جریب زمین به مردم خبر داده اضافه نمود؛ با در نظرداشت امکانات بودجوی موارد بیشتر انکشافی را که استعجالیت بیشتر داشته باشد نیز روی دست خواهیم گرفت.

در اخیر مردم ولسوالی سروی ضمن اعلام حمایت از کارکرد های اداره انکشاف زون پایتخت از آمادگی خویش برای هر نوع همکاری حین فعالیت های این اداره در آن ولسوالی خبر دادند و نشست با دعای خیر و برکت خاتمه یافت.