زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

مجله پلازمینه

Avatar
Avatar
Avatar

نشرات

# عنوان دانلود
1 پلان استراتیژیک
2 پلان مبارزه علیۀ فساد اداری
3 چشم انداز برنامه ها
4 پالسی منابع بشری

گزارش ها

# عنوان دانلود
1 گزارش فعالیت ها و دستآورد های سال مالی ۱۳۹۸
2 گزارش دست آورد ها و فعالیت های شش ماه اول سال مالی 1398
3 گزارش تطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات سال 1398

قوانین و مقررات

# عنوان دانلود
1 فرمان 44 تأسیس اداره مستقل زون پایخت
2 مقررۀاستملاک پروژه های خطی- امتدادی
3 مقررۀ تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری
4 قانون استملاک
5 قانون شهر سازی و مسکن
6 قانون تنظیم امور زمینداری
7 قانون دسترسی به اطلاعات

تفاهمنامه های همکاری

# عنوان دانلود
1 توافقنامه همکاری های مشترک میان اداره انکشاف زون پایتخت و ریاست افغان پست
2 تفاهم نامه همکاری های مشترک میان اداره انکشاف زون پایتخت و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی
3 تفاهم نامه همکاری های مشترک میان اداره انکشاف زون پایتخت و وزارت اطلاعات و فرهنگ
4 تفاهم نامه همکاری های علمی میان اداره انکشاف زون پایتخت و وزارت اطلاعات و فرهنگ
5 تفاهم نامه همکاری های مشترک میان اداره انکشاف زون پایتخت و ابتکار شفافیت زیربنا افغانستان
6 رهنمود دسترسی به اطلاعات