زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

مرجع مسؤول اطلاع رسانی

اداره انکشاف زون پایتخت طبق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، در برابر شهروندان کشورمتعهد به پاسخگویی بوده و همیشه آماده ارایه اطلاعات در مورد خدمات این اداره می باشد. شهروندانی که خواهان اطلاعات مختلف در مورد فعالیت‌های این وزارت باشند، سوالات خود را از طریق فورم تقاضای اطلاعات مطرح و به مسؤول دسترسی به اطلاعات ریاست اسناد و ارتباط اداره انکشاف زون پایتخت تسلیم نمایند.


رهنمود استفاده از فورم تقاضای اطلاعات


با کلیک روی لینک زیر، فورم تقاضای اطلاعات را دانلود و خانه پری نماید. پس از آن،  آن را به مسؤول دسترسی به اطلاعات ریاست اسناد و ارتباط اداره انکشاف زون پایتخت تسلیم کنید.

 همچنان شما می توانید از طریق ایمیل درخواست تقاضای اطلاعات کنید. اما پیش از آن فورم الکترونیکی زیر را دانلود وخانه پری نموده، پس به ایمیل آدرس مسؤول اطلاع رسانی بفرستید.

 فورم الکترونیکی تقاضای اطلاعات را دانلود کنید   

 

 میعاد ارایه اطلاعات

مسؤول اطلاع رسانی مکلف است تا اطلاعات تقاضا شده را به اسرع وقت درمدت  ده روز به شما روان کند، درصورت موجودیت دلایل مؤجه، این مدت الی ده روز دیگر تمدید شده می‌تواند. مسؤول اطلاع رسانی اطلاعات شخصی افراد را که شامل (نام، تخلص، آدرس محل سکونت، محل کار، وضعیت زندگی شخصی وخانوادگی، اسناد صحی، یادداشت‌ها، مراسلات، داد وستد، حساب بانکی، رمزعبور وسایر اطلاعات که به وظایف رسمی وی ارتباط نداشته باشد) به شما داده نمی‌تواند. ارایه اطلاعات به رسانه‌ها و ژورنالستان و به‌منظور مصئونیت اشخاص و حفظ جان یا آزادی شخص تابع این حکم نمی‌باشد.

ممنوعیت ها

ارائه اطلاعات زیر، ممنوع می باشد:

  1. در صورتی که استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت عامه را به خطر مواجه گرداند.
  2. در صورتی که سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها گردد.
  3. در صورتی که جان و مال شخص به‌خطر مواجه گردد.
  4.  در صورتی که مانع کشف جرم یا مانع جلوگیری از ارتکاب جرم گردد.
  5. در صورتی که روند کشف، تحقیق و تعقیب متهم یا اتخاذ تدابیر احتیاطی در این زمینه را مختل سازد.
  6. در صورتی که روند محاکمۀ عادلانه یا تنفیذ حکم را اخلال نماید.
  7. در صورتی که حریم خصوصی شخص را نقض نماید.

صفي الله سیرت

مسؤل اطلاع رساني

شماره تلیفون: 0093767931193

ایمیل آدرس: safiullah.sirat@crida.gov.af