زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

پروژۀ اعمار شبکۀ آبرسانی و سیستم فاضلاب شهرک مهاجرین کوه کرغ ولایت کابل (CANCELLED)

بسته شده
  • تاریخ نشر ۲۳ اسد ۱۳۹۸
  • ضرب الاجل تسلیم آفر۲۷ اسد ۱۳۹۸
  • شماره داوطلبی CRIDA/98/NCB/W-014
  • نوع داوطلبی کار
  • موقیعت کابل, افغانستان

اعلان دعوت به داوطلبی

شماره نوع عنوان دانلود
1 Notice to Tender

اسناد داوطلبی

اسناد موجود نیست!

تعدیلات

اسناد موجود نیست!