زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

اعمار سرک به طول 2.224 کیلومتر مراد خواجه ولایت کاپیسا

بسته شده
  • تاریخ نشر ۱۲ سرطان ۱۳۹۹
  • ضرب الاجل تسلیم آفر۰۶ اسد ۱۳۹۹
  • شماره داوطلبی CRIDA/99/NCB/W-006
  • نوع داوطلبی کار
  • موقیعت کاپیسا, افغانستان

اعلان دعوت به داوطلبی

شماره نوع عنوان دانلود
1 Notice To Tenders

تعدیلات

شماره نوع عنوان تاریخ نشر دانلود
1 تعدیل شماره اول ۱۶ اسد ۱۳۹۹