زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

فرصت ها کاری

با تیم کاری مجرب و جوان اداره انکشاف زون پایتخت بپیوندید.

با اداره انکشاف زون پایتخت کار کنید!

آمر توسعه زراعت

۱۱ حوت ۱۳۹۹

متخصص آبرسانی

۱۰ جدی ۱۳۹۹

آمر تحلیل

۰۸ جدی ۱۳۹۹