زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

فرصت ها کاری

با تیم کاری مجرب و جوان اداره انکشاف زون پایتخت بپیوندید.

با اداره انکشاف زون پایتخت کار کنید!

رئیس تدارکات

۱۷ میزان ۱۳۹۹

انجنیر دیزاین آبرسانی

۱۲ سرطان ۱۳۹۹

انجنیر دیزاین HVAC

۱۲ سرطان ۱۳۹۹

مدیر ارشد QA / QC

۲۵ ثور ۱۳۹۹