زبان
  • info@crida.gov.af
  • سرک اول انصاری، کابل
  • +93 744 44 93 01
زبان

پیام رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی

شهرها نباید صرفاً از نگاه ساختار فزیکی بلکه از نگاه اجتماعی و فرهنگی، نیز قابل زیست باشند. ما باید موانع بیروکراتیک قدیمی و تشریفات اداری را از بین برده و پالیسی های درست را برای پلانگذاری شهری و مسکن تدوین نمائیم. مطابق به اعلامیه حقوق بشر داشتن یک ملکیت امن، از جمله حقوق اساسی شهروندان است.

امور شهری طی سال گذشته درمحراق توجه ما قرار داشته و در حال حاضر فرصت تطبیق عملی را در دست داریم. در هرماه حدود ۱۶۰۰۰ ملکیت های مسکونی ثبت و راجستر میشود، که طی این روند تمام املاک در کشور به ملکیت های مستند و قانونی مبدل خواهند شد.

توسعه مسکن مناسب و ارزان تنها منحصر به سکتور ملکی نبوده بلکه این مسکن به تمام پرسونل نظامی نیز توزیع خواهد شد. با توجه به این حقیقت که شهرها و قریه جات حامی ملت است، کار بالای تقویت رابطه ها میان شهر ها و قریه جات، آغاز گردیده و تحکیم این روابط در پلان های ما برای تقویت یک بازارملی، طرح گردیده است.