ژبه
  • info@crida.gov.af
  • د انصاري لمړۍ کوڅه، کابل
  • +93 744 44 93 01
ژبه

پروژې

>
شمیرهد پروژې عنوانموقعیتقرادادی شرکتد کار پیل نیته ه.شد تړون موده (میاشت)د ختمیدو نیته ه.شد پروژې نرخاوسنی حالت
1د انټرنیټي خدمتونو برابرولمرکزی ادارهد گیگانور شرکت1397/10/09121398/09/301,944,000.00عملي کار روان دی
2د کابل ولايت نهمې ناحيې د پکتياکوټ اوبو رسولو شبکې رغونهنهمې ناحيې کابلد بیست چویس ساختمانی او سرکسازی شرکت1398/02/28181399/07/2717,416,815.88عملي کار روان دی
3د باريک آب صنعتي او کرنيز پارک لپاره د ۱۰ امنيتي برجونو رغونهباریک آب پروان ولایتد خوست ساختمانی شرکت1398/03/18120 ورځ1398/08/84,925,206.52عملي کار روان دی
4د کابل ولايت له بي بي مهرو څخه تر قلعه موسی پورې د کورونو او ودانيو ړنکولو او د استنادي دېوال رغولو پروژهناحیه 10 کابلد افغان میوند ساختمانی شرکت1398/03/2451398/08/2358,983,420.00عملي کار روان دی
5له بي بي مهرو څخه تر قلعه موسی پورې له ۸۰۰+۰ څخه تر ۲۵۷+۱ سټيشنونو پورې د سړک رغونې پروژهناحیه 10 کابلتصدی ساختمانی افغانی دولتی1398/06/14101399/04/1617,122,967.35عملي کار روان دی
6له اړتيا وړ پرزو سره د ۱۶ وسيلو جوړول او د هغه خدماتمرکزی ادارهد کهکشان دلاوری لمیتد شرکت1398/03/6120 روز1398/04/201,484,080.00عملي کار روان دی
7د ادارې د مرکزي دفتر لپاره کرايي کور نيولمرکزی ادارهعبدالواسع ( مالک حویلی)1397/07/15121398/07/148,136,000.00عملي کار روان دی
8د پلازمېنې زون پراختيا ادارې سرپرست لپاره کرايي کور نيولمرکزی ادارهمحمد ابراهیم (نماینده مالک حویلی)1397/07/14121398/07/131,200,000.00عملي کار روان دی
9د روغنياتو ( تيل، ډيزل او پطرول) برابرولمرکزی ادارهد احسان فرید تجارتی شرکت1397/10/23121398/10/2222,573,417.00عملي کار روان دی
10د روغنياتو او فلټرونو ۵۲ توکو برابرولاداره مرکزید رسول سپین غر آریوبی لمیتد شرکت1398/04/0211398/05/011,418,250.00مکمل شوی دی
11د لوګر ولايت د محمدآغې صنعتي پارک د اوبو رسولو سيستم پروژهمحمد آغه لوگرد لطیفی شرکتنه دی پیل شوی12معلومه نده44,424,239.20تدارکاتی مرحلی
12د لوګر ولايت د محمدآغې صنعتي پارک د برېښنا رسولو شبکې پروژهمحمد آغه لوگرد شکرالله کریمی شرکت1398/06/056معلومه نده14,396,300.00عملي کار روان دی
13د مموزي ښارګوټي د اوبو رسولو شبکې او د فاضله اوبو سيستم پروژهناحیه 8 کابلد اخلاص کیهان شرکتنه دی پیل شوی150 کاری ورځمعلومه نده5,592,657.34تدارکاتی مرحلی
14د کابل ولايت د تايمني له پنځم سړک څخه د وزيرآباد تر کاناله پورې د کانال رغونهناحیه 4 کابلد کاووش انجنیری خدماتو شرکتنه دی پیل شوی90 روز کاریمعلومه نده11,516,198.00تدارکاتی مرحلی
15د کاپيسا ولايت په صياد سيمه کې د ۹۸۰.۷ مترو په اوږدوالي سره د ډبرين سړکونو رغونهصیاد کاپیساد شغنان ساختمانی او سرکسازی شرکتنه دی پیل شوی9معلومه نده28,602,757.80تدارکاتی مرحلی
16د کابل ولايت په تايمني سيمه کې د ۱.۱۰۳ کيلومترو په اوږدوالي سره د ډبرين سړکونو رغونهناحیه 4 کابلد منصور هلال ساختمانی شرکتنه دی پیل شوی10معلومه نده23,997,088.00تدارکاتی مرحلی
17د کابل ولايت د نهمې ناحيې پکتياکوټ سيمه کې د فرعي سړکونو رغونهناحیه 9 کابلد سمیر نثار ساختمانی او سرکسازی شرکتنه دی پیل شوی18معلومه نده61,742,974.10تدارکاتی مرحلی
18د عيدګاه جومات شاوخوا کانال او ډبرين سړکونو رغونهناحیه 1 کابلد حسیب غزنین ساختمانی شرکت1398/06/26150 کاری ورځ1398/12/258,827,283.00عملي کار روان دی
19د ادارې لپاره د ۷۱ قرطاسيې توکو تدارکاتي چارې ترسره کولاداره مرکزید زامیاد تجارتی شرکت1398/06/2511398/07/241,191,663.00عملي کار روان دی
20د کاپيسا ولايت د محمود راقي ۵.۴۴۴ کيلومترو ډبرين سړکونو رغونهمحمودراقی کاپیساد نوی سپین غر ساختمانی شرکت1398/05/27241400/05/26306,400,573.88عملي کار روان دی
21د وسيلو د پارکينګ لپاره کرايي کور نيولاداره مرکزیذبیح الله (مالک حویلی)1397/12/18121398/09/301,661,270.00عملي کار روان دی
22د پروان ولايت په چاريکار ښار کې د ۴.۳۸ کيلو مترو په اوږدوالي سره د ډبرين سړکونو رغونهچاریکار پرواند براند سوپر ساختمانی شرکت او د کاسمو ساختمانی او سرک سازی شرکت (جی وی)1398/01/17241400/01/16104,482,313.70عملي کار روان دی
23د کابل ولايت په واصل آباد سيمه کې د ۶.۱ کيلومترو ډبرين سړکونو رغونهناحیه 7 کابلد ابرام گلوبل گروپ ساختمانی شرکت1398/02/31241400/02/30156,451,174.00عملي کار روان دی
24د کابل ولايت د چهار آسياب ترمينل احاطوي دېوال رغونهکابلد گریت اعتبار ساخنمانی شرکت1398/05/16101399/03/1531,667,519.20عملي کار روان دی
25د کابل ولايت په قلعه شاهنان کې د ډبرين سړکونو رغونهکابلریاست تصدی ساختمانی افغانینه دی پیل شوی معلومه نده133,237,834.50تدارکاتی مرحلی
26د شېر دروازې غره په لمنه کې د افغانستان نماد رغونهکوه شیر دروازه کابلریاست تصدی ساختمانی افغانینه دی پیل شوی معلومه نده6,286,160.00تدارکاتی مرحلی
<
شمیرهد پروژې عنوانموقعیتقرادادی شرکتد کار پیل نیته ه.شد تړون موده (میاشت)د ختمیدو نیته ه.شد پروژې نرخاوسنی حالت
1د کابل ولایت دغازی لیسی نه تر ژبوڼ پور د نوی کانال جوړولناحیه 3 کابلافغان کنسترکشن کمپنیز امبریلا1397/01/1881397/10/1032,359,438مکمل شوی دی
2دوه منزله تعمیر جوړول په اداره امور کیناحیه 2 کابلد رشمور انحنیری، ساختمانی او مشورتی شرکت1397/08/1261398/08/924,846,605.00په سیمه کې عملي کار روان دی
3په میدان وردګو ولایت مرکز میدان شهر کی د ۱.۴۱۴ کیلومتر سرک جوړو لمیدان شهرد بهار کابل ساختمانی شرکت1397/06/3121398/09/127,797,257.18په سیمه کې عملي کار روان دی
4دپروان ولایت مهاجرینو شهرک د اوبو سیستم جوړولپرواند صفت ساختمانی شرکت1397/0812151399/01/1197,231,639.31په سیمه کې عملي کار روان دی
5دکابل ولایت عید ګاه جامع جومات بیارغونهناحیه 1 کابلد عزیز نعیم ساختمانی شرکت1396/12/14181398/06/1361,923,630.00مکمل شوی دی
6دکابل ولایت عیدګاه جامع جومات شنی ساحه جوړونهناحیه 1 کابلد سیف لمتید ساختمانی شرکت1397/01/18131398/02/1748,718,780.00مکمل شوی دی
7دکابل ولایت پکتیاکوټ ساحه کی دیوباب مکتب جوړولناحیه 9 کابلد عظمی نوین ساختمانی شرکت1397/01/2661398/05/1134,899,269.00مکمل شوی دی
8داجمیر کانال بیارغونهکابلد حافظ ساختمانی شرکت1397/06/1441397/10/136,097,844.00مکمل شوی دی
9دباریکاب دصنعتی پارک داوبو رسونی سیستم جوړولباریک آبد سایقه انرژی سپلای ایند کانسترکشن شرکت1397/04/02121398/06/29261,384,767.00په سیمه کې عملي کار روان دی
10دکابل ولایت یکه توت ساحه کی د۲.۶۳۴ کیلومترو په اوږدوالی سره ډبرین سرکونه جوړولد نوی سپین غر ساختمانی شرکت13/04/139707/06/13971606/10/139871,701,988په سیمه کې عملي کار روان دی
11د کابل ولایت دوازده امام ساحه کی د ۲.۶۰۹ کیلومترو په اوږدوالی سره د ډبرینو سرکونو جوړولناحیه 13 کابلد بهار کابل ساختمانی شرکت1397/06/04121398/09/0360,551,736.34په سیمه کې عملي کار روان دی
12دکابل ولایت دشت برچی ساحه کی د ۹.۱۶ کیلومترو په آوږدوالی د کانال بیارغونهناحیه 13 کابلد کاوش انجینرۍ خدماتو شرکت او د امداد ساختماني شرکت ( ګډه پانګونه)1397/06/04161398/10/245,329,765.00په سیمه کې عملي کار روان دی
13دکابل ولایت دشت برچی ساحه کی د۲.۲۵ کیلومترو په آوږدوالی سره اسفالت سرک جوړولناحیه 13 کابلد فقیر محمد رحماني ساختماني شرکت او د گرین کابل ساختماني شرکت (ګډه پانګونه)1397/07/08121398/07/0774,577,549.50په سیمه کې عملي کار روان دی
14لوګر ولایت محمد آغه صنعتی پارک کی د۴.۹۵ کیلومتره په طول سرک جوړول او ۲۸۵ جریب مساحت سره د ځمکه حوارولمحمد آغه لوگرد منصور هلال ساختمانی او سرکسازی شرکت او د کنسرویبل کانسترکشن شرکت (ګډه پانګونه)1397/08/13181399/02/11203,756,509.72په سیمه کې عملي کار روان دی
15دکابل سیند دریمه حصه پاکول ۲.۵ کیلومتر په طول د خاتم لانبین څخه تر پل آرتل پوریکابلد شاه فیصل ساختمانی شرکت1397/08/53 ماه کاری1397/12/1142,000,000.00مکمل شوی دی
16د میدان وردګو ولایت مرکز میدان شهرکی دلوژستیکی پارک سرک جوړولمیدان شهرد گلکسی سکای ساختمانی شرکت او د بهرام زوی طوطاخیل ساختمانی شرکت1397/09/06121398/09/05115,198,189.10په سیمه کې عملي کار روان دی
17دکابل ولایت موسهی (۲) ساحه کی د۳.۲ کیلومتره په اوږدوالی ډبرین سرک جوړولکابلد وسرک سپین در ساحتمانی شرکت1397/12/27181399/06/2655,397,743.28په سیمه کې عملي کار روان دی
شمیرهد پروژې عنوانموقعیتقرادادی شرکتد کار پیل نیته ه.شد تړون موده (میاشت)د ختمیدو نیته ه.شد پروژې نرخاوسنی حالت
1د کابل دریا د پاکولو پروژهکابلد ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی شرکت1396/03/27121397/03/2689,250,000.00مکمل شوی دی
2د کارموندی لپاره د کابل دریا پاکولکابلد ایریگیشن سیستم دولوپمنت جی وی شرکت1396/07/2631396/10/2566,300,000.00مکمل شوی دی
3ښځو ته د لاسی سنایع ځای جوړول په کابل ولایت کیدهسبز ولایت کابلد فرنک سن ساختمانی شرکت1398/01/2151398/07/2914,542,750.00په سیمه کې عملي کار روان دی
4د پروان ولایت مهاجرینو شهرک کی ۱.۳۴۴ کیلومتر سرک جوړولولایت پرواند افغان امید ساختمانی شرکت1396/06/1591397/05/1374,678,203.00مکمل شوی دی
5په لوګر ولایت کی دمحمد آغه دصنعتی پارک ۱.۱۸۴ کیلومتر سرک جوړولمحمد آغه لوگرد حمید کوچی ساختمانی شرکت1396/06/1451396/11/1336,287,716.70مکمل شوی دی
6لورګر ولایت محمد آغه ولسولی دسورخ آب کلی کی یو باب مکتب جوړولمحمد آغه لوگرد افغان لیزر ساختمانی او انجنیری شرکت1396/07/1241396/11/114,518,648.00مکمل شوی دی
7دمهاجرینو لپاره نمونوی کورونه جوړولکابلد آریانا رایز ساختمانی شرکت1396/05/1731396/09/3027,890,721.00مکمل شوی دی
8دکرخ غره ساحه کی رهایشی کورونه او جغلی سرکونه جوړولکابلد شاه فیصل ساختمانی او سرکسازی شرکت او د سیف ساختمانی او سرکسازی شرکت1397/01/661398/03/687,833,200.00په سیمه کې عملي کار روان دی
9دحوت خیل ساحه کی دیو باب روغتیای کلینیک او احاطوی دیوال جوړولناحیه 9 کابلد بلد ویلز ساختمانی شرکت1397/03/8111398/05/68,919,026.00مکمل شوی دی
10دکابل ولایت دهسبز ولسوالی کی د مسلکی او حرفوی زدګړه مرکز جوړولدهسبزد اقدام برادرز ساختمانی شرکت18/07/1396419/03/13977,566,679.00مکمل شوی دی
11دکابل ولایت هوت خیلو نهم ناحیه کی د یو باب مکتب جوړولناحیه 9 کابلد هات سن ساختمانی شرکت15/09/1396422/05/139710,219,936.80مکمل شوی دی
12دکابل ولایت حوت خیلو نهم ناحیه کی د۱۹۲۶ مترمربع په مساحت یو باب دوه منزله مکتب جوړولناحیه 9 کابلد گریت وال ساختمانی شرکت12/09/1396423/05/139711,890,020.00مکمل شوی دی
13دکابل ولایت قلعچه ساحه کی د دری منزله مکتب جوړولناحیه 8 کابلد افغان ایگر ساختمانی شرکت28/12/13961627/04/139848,501,333.00په سیمه کې عملي کار روان دی
14دکابل ولایت پکتیاکوت ساحه کی یو روغتیایی کلینیک او احاطوی دیول جوړولناحیه 9 کابلد رحمان رضاء ساختمانی شرکت1398/02/2361398/08/2213,616,890.00په سیمه کې عملي کار روان دی
15دکابل ولایت بیبی مهرو نه تر قلعه موسی پوری د۲.۷ کیلومتر سرک جوړولناحیه 10 کابلد نوین حکیم زاده ساختمانی شرکت1396/11/4101398/02/12154,444,842.00په سیمه کې عملي کار روان دی
16د معلوماتي ټکنالوجۍ د 55 توکو تدارکاتمرکز ادارهشرکت ساختمانی و تولید مواد ساختمانی ریوایول1396/04/1921396/06/1923,616,610.00مکمل شوی دی
شمیرهد پروژې عنوانموقعیتقرادادی شرکتد کار پیل نیته ه.شد تړون موده (میاشت)د ختمیدو نیته ه.شد پروژې نرخاوسنی حالت
1د ۱۵ متر برقی ستنو پروژه د ترارفیک څلور لاری تر شهید څلور لاری اود اریانا دتیل پمپ نه تر پنځم سرک دتایمنیناحیه 4 کابلد مطمئن صاحبزاده ساختمانی شرکت1395/10/1321396/05/1710,543,644.00مکمل شوی دی
2دنوی کانال جوړول دآریانا دتیلو پمپ نه تر پنځم سرک دتایمنی ځلور لاری پوریناحیه 4 کابلد مشرق انجنیری شرکت1395/10/29121396/12/7105,971,802.00مکمل شوی دی
3ډبرین سرکونه د (پروژه تایمنی) ساحه کیناحیه 4 کابلد افغان امید ساختمانی، سرکسازی او لوژستیکی شرکت1395/11/30151397/05/1391,592,584.11مکمل شوی دی
4دباریکاب صنعتی او زراعتی پارک دفاضلاب سیستم جوړولباریک آب ولایت پرواند لطیفی شرکت1395/12/29211397/10/2740,164,100.00په سیمه کې عملي کار روان دی
5دباریکاب دصنعتی او زراعتی پارک دسرکونو جوړولباریک آب ولایت پرواند کومسون انشاط صنایع او تجارتی شرکت1395/11/29241398/03/28828,068,352.00په سیمه کې عملي کار روان دی
6د ډبرینو سرکونو جوړول په شاه شهید کیناحیه 8 کابلد آصف خان ساختمانی شرکت1395/11/3091397/11/2922,330,456.96مکمل شوی دی
7د نوی کانال جوړول دترافیک څلورلاری نه تر شهید څلورلارناحیه 4 کابلد مشرق ساختمانی شرکت1395/10/29121397/01/27199,655,874.00مکمل شوی دی
8دباریکاب صنعتی او زراعتی پارک د آبو سیستم جوړولباریک آب ولایت پرواند اکسیلینت ساختمانی و پلان جوړول شرکت1395/12/29211397/12/2869,453,263.00په سیمه کې عملي کار روان دی