ژبه
  • info@crida.gov.af
  • د انصاري لمړۍ کوڅه، کابل
  • +93 744 44 93 01
ژبه


پلازمینه مجلی

Avatar
Avatar
Avatar

خپرونې

# سرلیک دانلود
1 د ادرای استراتیژیک پلان
2 د اداری فساد پر وړاندی د مبارزه پلان
3 د ادرای برنامی لید کتاب
4 بشري سرچینې پالسی

راپورونه

# سرلیک دانلود
1 د 1398 مالي کال د لاسته راوړنو او فعالیتونو راپور
2 د 1398 مالي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د لاسته راوړنو او فعالیتونو راپور
3 د 1398 کال د معلوماتو ته د لاسرسي قانون د پلي کیدو په اړه راپور

قوانین او مقررات

# سرلیک دانلود
1 د ولسمشر ۴۴ فرمان: د پلازمینه زون پراختیا اداری تاسیس
2 دخطي -امتدادي پروژو داستملاک مقرره
3 د ښاري غیر رسمي ملکیتونو د چارو د تنظیم مقرره
4 داستملاک قانون
5 د کور او ښار جوړونې قانون
6 د ځمکوالۍ د چارو تنظیم قانون
7 د اطلاعاتو د لاسرسۍ قانون

د همکاري تفاهم لیکونه

# سرلیک دانلود
1 د پلازمینه پراختیا اداری او د افغان پوست ریاست ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک
2 د پلازمینه پراختیا اداری او د استاد ربانی تعلیم و تربیه پوهنتون ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک
3 د پلازمینه پراختیا اداری او د اطلاعات او فرهنګ وزارت ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک
4 د پلازمینه پراختیا اداری او د کابل پوهنتون ترمنځ د علمی همکارۍ تفاهم لیک
5 د پلازمینه پراختیا اداری او د افغانستان بنسټیزې روڼتیا نوښت (کاسټ) ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک
6 معلوماتو ته د لاسرسي لارښوود