ژبه
 • info@crida.gov.af
 • د انصاري لمړۍ کوڅه، کابل
 • +93 744 44 93 01
ژبه

د پلازمېنې زون ښاري انډول پرمختګ

متوازنه پراختيا د پلازمېنې زون پراختيا ادارې د (2030) پاليسۍ له کليدي موخو څخه ده. له دې څخه ګټه اخيستنه د توزيع او يووالي مفهوم ښندي او هغه د سيمې له فضايي جوړښت سره نښلوي. متوازنه پراختيا د فضايي پروګرام په برخه کې اوږده تاريخچه لري، چې د ځمکو د څو بعدي سيمو او بېلابېلو ناحيو (پروان، ميدان ښار، پل علم، کابل او سروبي)  په پراختياوو پورې اړه لري، چې له دې سيمو څخه هر يو يې له يوې جلا او متوازنې اړيکې سره تړاو لري، چې په لاندې ډول تشريح شوې ده:  

 

 • د اقتصادي فعاليتونو وېش او په ټوله سيمه کې هغه ته لاسرسی؛
 • په يوه سيمه کې د فعاليتونو توازن او همدارنګه د زېربنا د پراختيا او برابرولو، د اقتصادي پراختيا ودې، د استوګنځيو برابرولو او خدماتو وړاندې کولو ترمنځ توازن؛
 • یو داسې متوازن فضايي جوړښت، چې ثابتو داراييو لکه د اروپا د ټولو سيمو په اوږدو کې ټرانسپورټي جوړښتونو پورې اړه ولري. همدارنګه د استوګنې په جوړښتونو کې توازن په داسې ډول، چې ښارګوټي او ښارونه د يوه او بل بشپړوونکی وي، تړاو ولري.
 • د وخت د توازن ساتنه، چې پراختيا بايد په څو پړاوونو کې ترسره شي، څو د پراختيا په بهير کې د فعاليتونو ترسره کېدل بايد په يوه ليدلوري کې په همغږۍ سره ځای پر ځای شي؛

د پلازمېنې زون په محدوده کې د متوازنې پراختيا رامنځته کېدو موخه دا ده، څو د دولت پياوړې پراختيايي پاليسي څرګنده کړي.

 • په پلازمېنې زون کې ښاري متوازنه پراختيا؛
 • د کورني او کرنيز اقتصاد پياوړتيا؛
 • د فرهنګي ميراثونو او تاريخي ځايونو ترميم او بيا رغونه؛
 • د مهارتونو او پوهو له لارې د ښځو پياوړتيا؛
 • د نويو استوګنځيو طرحو رامنځته کول؛
 • ټولنيز استوګنځي؛
 • بازار ته نژدې استوګنځي؛
 • د نوي کابل ښار پراختيا؛
 • د سروبي نوي ښار پراختيا؛
 • په پلازمېنې زون کې متوازنه اوسېدنه؛
 • د پوهنې متوازنه پراختيا؛
 • د روغتيا متوازنه پراختيا؛
 • په پلازمېنې زون کې د متوازن امنيت رامنځته کول او پياوړتيا؛
 • په سوداګريزو مرکزونو کې د توازن رامنځته کول؛

د  سروبی  ولسوالی  ماستر پلان