ژبه
  • info@crida.gov.af
  • د انصاري لمړۍ کوڅه، کابل
  • +93 744 44 93 01
ژبه

د اقتصادي فعاليتونو رامنځته کول

د پلازمېنې زون پراختيا اداره په پام کې لري، څو په ګلغونډۍ، صياد، پغمان، استالف، قره باغ او ده سبز کې تفريحي او اقتصادي زونونه او همدارنګه د محمد آغه اقتصادي او تفريحي زون پلان او ډيزاين کړي، چې دا سيمې د پانګوالو د جذبولو او د ځمکې برابرولو وړتيا لري.

د تېرې لسيزې په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې د اقتصادي سيمو نفوذ د پام وړ و، خو په افغانستان کې د پام وړ توجهي ودې شتون نه درلود.

اقتصادي سيمې معمولاً په لاندې يوه يا څو اقتصادي موخو باندې کار کوي:

  • د ښاري او کليوالي تړلو د پياوړتيا په موخه، چې له ځانګړو سکتورونو سره نښلول شوی دی د ارزښت او تامين زنځير ټينګښت او اسانتيا؛
  • د هغو ځانګړو بالقوې ودې کلسترونو لپاره د زنجيريي ارزښت ارزونې څرګندونه کوي، چې د کميت او کيفيت د اطلاعاتو پر بنسټ تحقيقات ترسره شوي وي؛
  • بازار ته د لاسرسي د ډېرېدو په موخه د ښار هستو ته نژدې د مناسبو سرچينو په وړاندې کولو سره د کرنې پر بنسټ د کاليو د ارزښت د ډېروالي لپاره توليدي برخه؛
  • د بار وړلو، لوژستيکي، انبار او د سړو خونو اسانتياوو خدمتونه ( ټرانسپورټ، د لوژستيکي خدمتونو تسهيل) د کرنيزو-صنعتي مرکزونو ته نژدې ځايونو ته لومړيتوب ورکول کېږي؛
  • د ښاري کرنې تحريک او د غذايي خونديتوب د ودې په موخه  د " پخلنځي باغچه " ؛

شته او و‌ړاندیز شوي اقتصادی زونونه