ژبه
 • info@crida.gov.af
 • د انصاري لمړۍ کوڅه، کابل
 • +93 744 44 93 01
ژبه

د غير پلاني سيمو د کيفيت لوړول، تجديد او سمون

د ډېر نفوس لرونکو سيمو غوره رغونه د ښاري بې وزلۍ پر وړاندې د مبارزې له اغيزمنو لارو څخه ګڼل کېږي. د غوره رغونې پاليسۍ له خوا د کارول شويو روشونو د برياليتوب درجه د پام وړ او مختلفه ده. د دې ليدلوري اصلي موخه دا ده، چې پر هغو مېتودونو باندې تمرکز وشي، څو د ډېر نفوس لرونکو او غير پلاني سيمو ستونزې، چې په دې سيمو کې له ۷۰٪ سلنې څخه ډېر خلک ژوند کوي، له منځه يوسي.

دا مېتودونه عبارت دي له: ۱) د تعديل وړ نويو ځمکو تنظيم   ۲) ښاري اصلاح او بيا رغونه او  ۳) د ودې عمده موخې عبارت دي له:

 • د غير پلاني استوګنځيو د غوره رغونې پاليسيو کتنه او تصويب؛
 • د سيمې پراختيايي شوراګانو، د ګذر او سيمې د غونډو له لارې د پروګرامونو وده؛
 • د ښاري ماسټر پلانونو پر بنسټ د کورني بې ځايه شويو استوګنځيو سيمو، سيمه ييز ادغام؛
 • د سيمې او ګذر پراختيايي شوراګانو په کچه د ښځو او ځوانانو په نوښت سره ځانګړې پروژې؛
 • له هغو خطرناکو سيمو څخه د نقشو وېستل، چې کورنيو نيولي وي او دغو کورنيو ته په امن ځايونو کې نوي استوګنځي برابرول؛
 • په پنځو لويو ښارونو کې د ښاري بيا رغونې ستراتيژيکو سايټونو تامينول، نښاني کول او پېژندل؛
 • د ښاري بيا رغونې لارښودنو برابرول او تصويب؛
 • د نوي ځمکو د تنظيم لپاره قانوني رامنځته شوی چوکاټ؛

د خصوصي سکتور په همکارۍ سره د شته سيمو له لارې د ښاري سيمو ( لکه دارالامان، د هوايي ډګر سړک) د بيا رغونې تطبيق او پراختيا؛

sds.jpg

د کابل په یکه توت سیمه کی د ځمکو اصلاحی نقشه

 

dfd.jpg

د کابل ښار د غیر پلاني سیمو نقشه